wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
 • Nowa 2020
 • Romet
 • akcesoria rowerowe
 • Skutery
0123
0
Zakupy na raty
 • credit-agricole
Kontakt
 • F.H. Motosport
  ul. Wandy Madler 8
  21-500 Biała Podlaska
  NIP: 5371721564
 • E-mail:sklep@market-bike.pl
 • Telefontel.: 572 343 242
  tel.: 609 410 222
 • Godziny działania sklepuSklep czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Zakupy w sklepie internetowym dokonywać można przez 24 godziny na dobę.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

I. Zakres uregulowania
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży produktów przez Sprzedawcę, sposób zakładania kont Klienta, niezbędne dane Sprzedawcy, zasady rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę, terminy i ceny dostawy oraz postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych.
II. Słownik pojęć
 
Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Sprzedawca – Firma Handlowa Motosport Jakoniuk Agnieszka, ul. Wandy Madler 8, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5371721564, REGON: 030183454, e-mail: sklep@market-bike.pl, tel.: 83 342 00 39 lub 609 410 222;
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://market-bike.pl;
 • Klient - osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka organizacyjna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Konto Klienta - miejsce w Sklepie, dostępne po zalogowaniu, dzięki któremu Klient może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi oraz dokonywać zakupów, jak też uzyskać dostęp do listy zakupów;
 • Zakup produktu – zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą, na odległość, umowy sprzedaży na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a opcjonalnie również z uwzględnieniem indywidualnych ustaleń poczynionych przez Klienta ze Sprzedawcą;
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do Zakupu produktu;
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy zakupu produktów, w tym sposobu płatności;
 • Koszyk – część oprogramowania Sklepu, gdzie wskazane są wybrane przez Klienta do zakupu produkty. Koszyk umożliwia ponadto zapoznanie się z ostateczną treścią Zamówienia oraz modyfikację danych Zamówienia;
III. Ogólne zasady i informacje dotyczące korzystania ze Sklepu
 1. Klient w celu korzystania ze Sklepu powinien posiadać infrastrukturę techniczną i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie najbardziej aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies), Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.
 2. Klient, przed dokonaniem zakupu w Sklepie, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a skorzystanie z opcji zakupu w Sklepie oznacza akceptację jego postanowień.
 3. Dane do kontaktu z obsługą Sklepu podane zostały na stronie internetowej Sklepu oraz w par. II lit. b Regulaminu.
 4. Klient może skontaktować się z obsługą Sklepu poprzez wysłanie wiadomości lub listu na wskazany powyżej, odpowiednio adres e-mail lub adres, w dowolnym czasie.
 5. Kontakt telefoniczny pod wskazanym powyżej numerem telefonu możliwy jest w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00 (z wyłączeniem sobót i niedziel).
 6. Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim w sprawach związanych z rozpoczęciem, świadczeniem, zakończeniem i rozliczeniem korzystania ze Sklepu drogą elektroniczną i telefoniczną, w szczególności poprzez e-mail.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług Sklepu na rzecz Klienta, w tym usunięcia jego Konta Klienta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu tego Konta w związku z naruszeniem przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 8. Zabronione jest jakiekolwiek działanie mające na celu zakłócenie prawidłowego funkcjonowania systemów i urządzeń używanych Sklep i Sprzedawcę. W szczególności zabronione jest blokowanie linii telefonicznej lub zakłócanie prawidłowego działania systemów informatycznych.
 9. Klient oświadcza, że został poinformowany, że przesyłanie danych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem ich ujawnienia. Sprzedawca nie odpowiada za zabezpieczenia stosowane przez Klienta. Wysłanie danych drogą elektroniczną oznacza akceptację tego ryzyka przez Klienta.
 10. Sklep działa w ten sposób, że zawiera listę produktów, umożliwiając Klientom złożenie zamówienia na te produkty poprzez wykorzystanie platformy Sklepu.
 11. Ze Sklepu może korzystać nieograniczona liczba Klientów.
 12. Sprzedawca dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Sklepu. Sprzedawca nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Sklepu, spowodowane czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy.
 13. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich usług świadczonych Klientowi, w przypadku naruszenia przepisów prawa, nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, wysyłania spamu lub innych działań naruszających dobre obyczaje.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania działania platformy Sklepu.
 16. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami dobrego wychowania i netykiety.
 17. W przypadku zamieszczenia przez Klienta treści stanowiących naruszenie prawa lub Regulaminu, Sprzedawcy przysługuje prawo ich usunięcia bez wcześniejszego informowania Klienta o tym fakcie.
 18. Zakazane są wszelkie działania mogące zakłócić prawidłowe działanie Sklepu.
 19. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie.
 20. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do Sklepu oraz udostępnianie Konta Klienta osobom trzecim.

IV. Sposób i ogólne zasady dokonywania zakupu produktów
 1. Zakup produktów następuje poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem formularza Zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia może nastąpić zarówno po założeniu Konta Klienta i zalogowaniu się na nie, jak i bez zakładania tego konta, poprzez złożenie zamówienia bez rejestracji Konta Klienta.
 3. Ceny podane za produkty są cenami brutto.
 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie należy założyć Konto Klienta i zalogować się na nie lub też złożyć zamówienie bez rejestracji Konta, postępując zgodnie instrukcjami w Formularzu Zamówienia.
 5. Klienci posiadający już Konto w Sklepie mogą od razu przejść do logowania.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Założenie konta i korzystanie ze Sklepu przez Klienta (w tym bez rejestracji Konta Klienta) jest bezpłatne. Jednakże, zakup produktu w Sklepie wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczenia ceny produktu i możliwymi kosztami jego dostawy – zgodnie z cenami i kosztami podanymi przez Sprzedawcę.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, co może uczynić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub funkcji na Koncie Klienta.
 9. Konto Klienta w Sklepie można założyć wypełniając formularz rejestracyjny, według instrukcji zawartej na stronie formularza. Pola oznaczone „*” są obowiązkowe.
 10. Złożenie formularza rejestracyjnego i formularza Zamówienia (w tym dla Klientów, którzy nie założyli Kont Klienta) wymaga zaznaczenia opcji zapoznania się z Regulaminem dla Klienta.
 11. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany w nim przez Klienta adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny. Po kliknięciu tego linku, w Sklepie zostanie założone Konto Klienta. W przypadku problemów z uruchomieniem linku, należy skopiować go do przeglądarki internetowej.
 12. Po zalogowaniu się na Konto Klienta lub wypełnieniu formularza Zamówienia z opcją bez rejestracji Konta Klienta należy wybrać z oferty aktywnych produktów wybrane przez siebie produkty oraz wybrać ich specyfikację, jak też formę dostawy i płatności, postępując zgodnie z instrukcjami z formularza.
 13. Aktualnie dostępne formy płatności oraz formy i przewidywane terminy dostawy prezentowane są w zakładce DOSTAWA, pod linkiem: https://market-bike.pl/dostawa-pm-23.html
 14. Następnie, należy wybrać opcję „Dodaj do Koszyka”.
 15. Po dodaniu produktów należy przejść do Koszyka. Wówczas zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem wybranych produktów.
 16. Jeżeli zamówienie zostało złożone poprawnie, Klient powinien wybrać opcję „Zamów”. W przeciwnym wypadku, należy wybrać opcję „Powrót” w celu ponownego wyboru produktów lub innych parametrów zamówienia.
 17. Po wybraniu opcji „Zamów”, Klient zostanie przekierowany do formularza umożliwiającego potwierdzenie zamówienia.

V. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zakupu wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adresy wskazane wyżej.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Wysłany Państwu towar, proszę nam odesłać na wskazany wyżej adres Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–  Adresat (dane Sprzedawcy jak wyżej)
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

VI. Reklamacje
 1. Klient ma prawo do składania reklamacji związanych z działalnością Sprzedawcy.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie wiadomości e-mail, na adresy wskazane wyżej.
 3. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie papierowej, na adres podany przez Klienta.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane Klienta (imię, nazwisko, adres i adres e-mail) oraz zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne będzie niekompletne. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 14-dniowym, Sprzedawca poinformuje osobę składającą reklamację o przyczynie przedłużenia terminu i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być zgłoszone w terminie 14 dni od daty związanego z reklamacją zdarzenia, które skłoniło reklamującego do zgłoszenia reklamacji.
 7. Klient jest zobowiązany, w terminie 14 dni od otrzymania rozpatrzonej przez Sprzedawcę reklamacji do ustosunkowania się do odpowiedzi Sprzedawcy, w szczególności do zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu załatwienia reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu równoznaczne jest z zakończeniem postępowania reklamacyjnego w sposób wskazany w odpowiedzi na reklamację przesłanej przez Sprzedawcę.
 8. Jeżeli Klient złoży odpowiedź na odesłaną przez Sprzedawcę rozpatrzoną reklamację, w której nie zgodzi się ze stanowiskiem Sprzedawcy, Sprzedawca udzieli jednokrotnej, ponownej odpowiedzi na zastrzeżenia Klienta, zgodnie z regułami wskazanymi wyżej dla pierwszej reklamacji.
 9. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta lub jej rozpatrzenie przez Sprzedawcę nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia jego ewentualnych roszczeń przed właściwym sądem.
 10. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.


VII. Dane osobowe
 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) Klientów, będących osobami fizycznymi, reprezentantów osób prawnych lub reprezentantów innych jednostek organizacyjnych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w celu prawidłowego wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie udzielonej zgody – w przypadku jej udzielenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. Odbiorcami danych mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy (w szczególności usługi takie jak obsługa systemów informatycznych), jak też podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane te mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) – jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego i przesyłania informacji handlowej mailowo i telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, a w szczególności podmiotom zajmującym się usługą księgową oraz współpracującym z Administratorem Danych prawnikom.
 6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 7 lat od końca roku, w którym wygasła w/w umowa, przy czym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia, zaś dodatkowy rok jest na wypadek zgłoszenia roszczeń w ostatniej chwili lub problemów z doręczeniem, natomiast liczenie od końca roku służy ułatwieniu zarządzania danymi z umów kończących się w danym roku.
 9. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 10. Przypominamy, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można wysłać stosowną wiadomość e-mail lub list do administratora danych osobowych.
 12. Sklep może zezwalać na zbieranie informacji o aktywnościach Klientów na stronach Sklepu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej do Klientów (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords).
 13. Decydując się na korzystanie ze Sklepu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w Sklepie danych oraz danych w postaci adresu IP, plików Cookies, itp. w w/w celach.
 14. Administrator wykorzystuje pliki typu „Cookies” w celu poprawiania możliwości korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 15. Pliki „Cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej.  „Cookies”  zazwyczaj  zawierają  nazwę  strony  internetowej,  z  której  pochodzą,  czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 16. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia  statystyk,  które  pomagają  zrozumieć,  w  jaki  sposób  Użytkownicy  korzystają  ze  stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła.
17. W ramach strony internetowej Sklepu mogą być używane następujące rodzaje plików „Cookies”:
a) „niezbędne” pliki „Cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony  internetowej, np. uwierzytelniające pliki „Cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania  w  ramach strony internetowej,
b) pliki „Cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
c) „wydajnościowe” pliki „Cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania  ze  strony internetowej,
d) „funkcjonalne” pliki „Cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe”  pliki „Cookies”,  umożliwiające  dostarczanie  Użytkownikom  treści  reklamowych  bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W  wielu  przypadkach  oprogramowanie  służące  do  przeglądania  stron  internetowych  (przeglądarka internetowa)  domyślnie  dopuszcza  przechowywanie  plików „Cookies” w  urządzeniu  końcowym Użytkownika.  Użytkownicy strony internetowej mogą  dokonać  w  każdym  czasie  zmiany  ustawień dotyczących plików „Cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować  automatyczną  obsługę  plików  „Cookies” w ustawieniach  przeglądarki  internetowej, bądź informować  o  ich  każdorazowym  zamieszczeniu w  urządzeniu  Użytkownika.  Szczegółowe  informacje o  możliwości  i  sposobach  obsługi  plików  „Cookies” dostępne  są  w  ustawieniach   oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator informuje,  że ograniczenia  stosowania  plików  „Cookies” mogą  wpłynąć  na  niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Pliki „Cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu lub poczty e-mail albo linii telefonicznej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi też odpowiedzialności za szkody Klientów lub osób trzecich powstałe w wyniku:
a. nieprawidłowego korzystania ze Sklepu przez w/w podmioty,
b. awarii sprzętu (w szczególności aparatu telefonicznego lub komputera) Klienta oraz nieprawidłowości w realizacji połączeń telefonicznych i działania sieci Internet,
c. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminów,
d. zdarzeń spowodowanych siłą wyższą,
e. przerwy w działaniu usługi,
f. niewłaściwego lub sprzecznego z prawem wykorzystania Sklepu przez Klienta,
g. podania przez Klienta błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych.

Postanowienia końcowe
 • Klient ma możliwość poczynić ze Sprzedawcą indywidualne, odbiegające od powyższych, ustalenia w zakresie sposobu zapłaty, dostawy lub montażu zakupionych produktów. Ustalenia te są ważne, jeżeli zostały potwierdzone przez obie Strony w formie e-mail.
 • Koszt połączeń telefonicznych lub koszty związane z korzystaniem z sieci Internet przez Klienta wynikają z taryfy jego operatora.
 • Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkty bez wad.
 • Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy o Zakup Produktów lub z tą umową związane albo związane realizacją praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, Strony mogą w pierwszej kolejności próbować rozstrzygnąć polubownie.
 • Wszelkie w/w spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie będą rozpoznawane przez Sąd właściwy według przepisów prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 • W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z zasadą wyrażoną w zdaniu poprzedzającym, zostaną zastąpione, na mocy niniejszego Regulaminu, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści dla każdej ze Stron.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
 • Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r     
 • Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://market-bike.pl/regulamin-pm-11.html,

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl